RESERVATION

Reserveringen, annuleringsvoorwaarden en reglement van de gîte

Voor alle annuleringen is de terugbetaling als volgt geregeld:

Annulering tot en met de 21e dag voor aanvang van het verblijf: het voorschot dat overeenkomst met 50% van de huurprijs zal worden ingehouden, plus, indien de klant had gekozen om hiervan te genieten, 50% van het totaalbedrag van alle direct aan het verblijf gerelateerde diensten (zoals ze op het bijgevoegde document staan omschreven). Het restbedrag zal worden terugbetaald indien dit ontvangen was op de annuleringsdatum.

Annulering tussen de 20e dag en de dag van aanvang van het verblijf: 100% van het huurbedrag en van het totaalbedrag van alle direct aan het verblijf gerelateerde diensten (indien de klant hiervoor gekozen had) zal worden ingehouden.

In geval van onderbreking van het verblijf door de klant wordt er in geen enkel geval overgegaan tot terugbetaling.

Een inventaris wordt gezamenlijk door de klant en de eigenaar of zijn vertegenwoordiger opgesteld en ondertekend bij aankomst in, en bij vertrek uit de gîte. Deze inventaris is het enige geldige referentiemiddel in geval van geschillen met betrekking tot de staat van de plaats en de inventaris. De klant is verplicht om het gehuurde goed als een goede huisvader te beheren. Elke materiële schade die wordt vastgesteld op het moment van, of na uw vertrek, en die bij uw aankomst nog niet aanwezig was, zal aan de klant in rekening worden gebracht en van de waarborg worden afgetrokken. In geval van grote schade zal er een extra bedrag moeten worden overgeschreven.

Aan het begin van het verblijf moet de klant aan de eigenaar de relatieve kosten betalen van de schoonmaak, de verblijfsbelasting, het beddengoed en de waarborg. Dit bedrag zal cash moeten worden voorzien bij aankomst. Aan het eind van het verblijf moet de klant aan de eigenaar de relatieve kosten betalen van het gebruik van water en elektriciteit. Dit bedrag zal ook cash voorzien moeten worden.